Privacybeleid

kledingwinkels.com is een website van bronmedia.nl

Privacybeleid kledingwinkels.com

Kledingwinkels.com biedt toegang tot de website aan bezoekers van wie er mogelijk persoonsgegevens voor gebruikt worden. De mogelijkheid bestaat dat het gaat om persoonsgegevens die privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld indien u als gebruiker van deze website de keuze maakt om een bepaalde service actief te maken. Of als gevolg van het zelf invullen van persoonlijke gegevens. Het privacybeleid van kledingwinkels.com is van toepassing op persoonsgegevens en op het IP-adres van de gebruikers. Het IP-adres is voor ons een kenmerk om de website voor u op basis van individueel gebruik te optimaliseren. Bij het verwerken van IP-adressen is er sprake van een geautomatiseerde procedure. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat het om informatie over onder meer de naam, woongegevens en emailadres.

Gebruik van persoonsgegevens
Kledingwinkels.com maakt gebruik van de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken indien de wijze van gebruikmaking van deze website daartoe aanleiding geeft. Wij hebben uiteraard groot respect voor de privacy van onze bezoekers en handelen daar ook naar. Bijvoorbeeld door zeer vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens. Indien er sprake is van de verwerking van privacygevoelige informatie zorgen wij voor een zorgvuldig beveiligde uitvoering.

Het IP-adres wordt automatisch achtergelaten indien er sprake is van een bezoek aan de website kledingwinkels.com. Bij het achterlaten van persoonlijke gegevens op deze website worden deze alleen bewaard of gebruikt indien u er zelf voor gekozen heeft om deze informatie te verstrekker. De persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor derden of andere doeleinden indien daar niet expliciet toestemming voor is gegeven. Alle persoonlijke gegevens die wij gebruiken, worden verwerkt op basis van de voorgeschreven wet- en regelgeving. Deze regelgeving komt voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel van gebruikmaken persoonsgegevens
Persoonlijke informatie met een privacygevoelig karakter kunnen gebruikt worden door kledingwinkels.com om uiteenlopende doeleinden te dienen. Een simpel voorbeeld is het bieden van toegang tot deze website met gebruikmaking van alle beschikbare functionaliteiten. Wij verkrijgen inzicht in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie verwerken wij en passen wij toe om een geoptimaliseerde gebruikerservaring te bieden. Verder bieden wij reclame aan die doelgericht op de bezoekers van onze website is afgestemd. Bijvoorbeeld over kledingwinkels in Nederland die aansluit bij de voorkeur van onze gebruikers. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij persoonsgegevens gebruiken om fraude en misbruik te voorkomen bij het gebruik van deze website.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Indien kledingwinkels.com gebruikmaakt van persoonsgegevens of deze bewaart, geldt dat dit niet langer gedaan wordt dan strikt nodig is. Bijvoorbeeld tot het moment dat een doel is bereikt. Mocht er een wettelijke bewaartermijn van toepassing zijn voor de gegevens dan respecteren wij deze uiteraard. Wij verstrekken op geen enkele wijze persoonlijke gegevens of privacygevoelige informatie van gebruikers aan derden. Komt u via kledingwinkels.com op een andere website terecht dan zijn de daar geldende bepalingen voor de privacy van toepassing. Het beleid dat hier vermeld staat, heeft uitsluitend betrekking op de omgang met privacygevoelige gegevens van het gebruik van deze website. Wij maken gebruik van cookies in de vorm van een tekstbestandje. Dat bevindt zich op uw eigen computer en is praktisch voor het regelmatig bezoeken van dezelfde website. Bovendien zorgen de cookies ervoor dat wij kledingwinkels.com optimaal kunnen laten functioneren. Cookies geven ons onder meer inzicht in het bezoekersgedrag. Wijzigingen in het privacybeleid zijn door kledingwinkels.com door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Contact opnemen?

Heeft u een vraag of probleem? Wilt u een wijziging doorgeven? Neem contact met ons op.